Filosofija. Psichologija. Sveikata | Šventraščiai

Masturbacijos poveikis žmogui Kokios gali laukti pasekmės?

Masturbacijos poveikis žmogui. Kokios gali laukti pasekmės?

Pateikiu ištrauką iš Jono Markūno knygos “Žmogaus gyvenimo nesėkmių bei ligų priežastys ir galimybės jų išvengti” knygos 159 – 162 pusl. kur autorius pateikia istorijas iš savo darbo konsultuojant žmones bei greta pateikia įžvalgas ir patarimus.  Istorijose neminimi vardai, visi įvykiai tikri, neišgalvoti. Kiekvienas skaitantis gali atrasti dėsningumų ir pritaikyti informaciją savo gyvenime.

Norint suprasti ištraukoje dėstomas mintis rekomenduoju perskaityti ir įsigilinti į visą knygą. Suprantu, jog daugeliui informacija gali sukelti įvairių emocijų, tikiuosi pažvelgsite į tai su šypsena, tikrai nenorėčiau nieko supykdyti ar nuliūdinti,- iš anksto atsiprašau 🙂

<…>

“Konsultavau jaunuolį.  Jis mokėsi universitete. Perskaitęs trečiąjį knygos leidimą panoro daugiau sužinoti apie save.

Iki knygos skaitymo vaikinas vuvo stipriai įkritęs į ligų ir neėkmių liūną. Pragyvento gyvenimo klaidos ir jų pasekmės privertė ieškoti išities. Perskaitęs knygą pjauto ne tik palengvėjimą, bet ir sveikatos pagerėjimą. Noras būti sveu ir sužinoti daugiau atvedė vaikiną į konsultaciją.

Nupasakojau ir parodžiau jam iki knygos skaitymo buvusuą padėtį, pokyčius po skaitymo ir atlikau korekciją. Po savaitės jaunuolis pasiprašė konsultacijos, sakydamas, kad atsirado klausimų ir nori juos išsiaiškunti. Sutikau priimti po poros valandų.

Diagnostiką visuomet pradedu nuo lytinės sistemos būsenos- likimo, sėkmės, dvasinės ir fizinės žmogaus sveikatos kamieno. Nustebau, kai pamačiau rodiklius tokius pat, kokie buvo iki skaitant knygą. Tokie blogi pokyčiai dažniausiai galimi dėl stipraus nervinio streso, operacijos ligoninėje ar lygtinio akto su žmogumi, turinčiu blogas sielos programas. Nustatau, kad blogų pokyčių šaltinis- moteris. „Tai ką, nesusilaikei ir vėl su kokia begėde suėjai į lytinius santykius? Aš juk aiškinau viso to pasekmės ir pražūtingumą. Manai, kad aš prasimanau pasakų ir jas pasakoju? Aš tiriu ir aiškinu žmonėms dvasinio ir fizinio kūnų vienovės ir harmonijos dėsnius. Kodėl nenori suprasti ir keistis? Juk viskas priklauso nuo paties žmogaus, nuo suvokimo ir gebėjimo eiti doros keliu.“

Jaunuolis, išklausęs mano moralą, pasakė, kad po praeitos konsultacijos lytinių santykių neturėjo. Dar sykį peržvelgiu visus pokyčius ir tą moterį, iš kurios gautos sveikatos, likimo ir sėkmės griūties programos. „Tai gal sapne sapnavai lytinį aktą?“ Įklausimą atsakė kad neprisimena tokio sapno. Jaunuolis patylėjo ir paprašė pažiūrėti rodiklius moters, apie kurią galvoja. Sugretinu rodiklius. Jie identiški. Čia ta pati moteris. Kas ji? Jaunuolis psakė, kad ji gyvena Amerikoje, o jis masturbavosi, įsivaizduodamas, kad su ja lytiškai santykiauja. Jo paaiškinias mane pritrenkė. Šis minties galios fenomenas privertė mane sukaupus visą dėmesį įsigilinti į pačią masturbacijos proceso esmę.

Pasirodo, kad lytinio akto metu į darbą įsijungia visi galvos smegenys naujos būsimo vaiko sielos formavimui ir orgazmo metu įgauna nepaprastą minties galią, kuriai nėra ribų ir užtvarų. Ji prasiskverbia į moters sielą ir įvyksta sielų jungtis. Visa informacija iš moters persiduoda besimasturbuojančiam ir su ja lytinius santykius įsivaizduojančiam vyrui.

Mokslininkai tvirtina, kad žmogus šiaip spręsdamas buitines , verslo , polities problemas panaudoja tris, penkis,kartais iki dešimt procentų galvos smegenų galios. To visiškai pakanka kasienėje veikloje. Kam Reikalingi kiti 90 procentų smegenų veiklos mokslas bando atsakyti tik prielaidomis. Pasirodo, galvos smegenys žmoguje suformuotos taip, kad pasąmonės lygiu galėtų kurti naują gyvybę – formuoti sielą ir ją maitinti. Po tokio sielų susiliejimo vyras ir moteris tiesiog perkoduoja vienas kitą. Pokyčiai išlieka ir žmogus pradeda keistis. Charakteris dažnai iš karto pasikeičia neatpažįstamai. Motina nebegali suprasti pakitusio vaiko, vyro, o vyras – vaiko, žmonos tėvų ir t.t. Kūnas keičiasi pamažu pagal naują sielos programų derinį. Štai kodėl nepanašūs jaunavedžiai gyvendami santarvėje į senatvę supanašėja ne tik mąstymu bet ir išvaizda.

Konsultuotis atvyko septyniolikametis jaunuolis. Jo ūgis per du metrus, lanko krepšinio treniruotes, nori tapti garsiu krepšininku. Treniruotėms kasdien skiria po penkias valandas, bet rezultatai ne gerėja, o prastėja. Pradėjo skaudėti kairės rankos peties sąnarį. Gydytojai nustatė, kad tirpsta sąnarys. Efektyvių vaistų nuo sąnario suirimo nėra. Perspėjo, kad gali likti invalidu. Vaikinas nusprenė pasidomėti netradicinės medicinos galimybėmis.

Diagnozuodamas lytinę sistemą aptinku jos irimą, o įrimo priežastis- masturbacija įsivaizduojant lytinius santykius su seksualiai išvaizdžiomis merginomis. Jaunuolis prisipažino ir papasakojo, kad jį tos ydos prieš du metus išmokė draugo vyresnis brolis, kuris, deja, turi rimtų sveikatos problemų.

Paaiškinau, kad žodyne nurodyta žodžio „masturbuotis“ reikšmė- išniekinti patį save. Išklausęs informaciją apie masturbaciją ir jos pasekmes, jaunuolis padėkojo ir pasakė, kad daugiau to nedarys ir paaiškins dar trims savo draugams, kurie irgi praktikuoja masturbaciją.

Po keturių mėnesių atvyko padėkoti ir pasigirti, kad treniruočių rezultatais jis ir treneris patenkinti. Ranka nustojo skaudėti jau po dviejų savaičių. Knyga tapo savotišku jo gyvenimo išminties vadovu. Net treneris susidomėjo knyga.
***

Konsultuoju 22-jų metų vyrą. Sveikatos būklė prasta. Priežastis- masturbuojasi nuo 16-os metų. Mane sudomino poveikis moterims, kuomet besimasturbuojantis keičiamos partnerės. Masturbacinio lytinio akto metu su pirmąja mergina dvasinė jungtis įvyko, bet blogų programų neatsirado, nes jie bu buvo panašaus dvasinio lygio ir be neigiamų programų. Masturbacinio lytinio akto metu su antrąja partnere jaunuolis gavo stiprią lytinės sistemos naikinimo programą, nes moteris turėjusi du abortus ir nemažai lytinių partnerių. Atsiradę neigiami jaunuolio pokyčiai persidavė ir pirmai merginai, ir jos lytinėje sistemoje atsirado neigiamos prigramos. Toks rezultatas mane dar kartą nustebino. Supratau, kad musulmonų tikėjimą išpažįstančios moterys ne be reikalo slepia savo kūną po ilgais drabužiais, o veidą po čadra.

 *** 

Konsultuoju gražios išvaizdos aukštą dvidešimtmetį jaunuolį, negalintį nei dirbti, nei mokytis, nes mąstysena- vaikiška. Jis masturbuojasi nuo vienuolikos metų ir protavimo lygis pasilikęs vienuolikamečio.

 *** 

Kartą mačiau televizijos laidą, kur skirtingų televizijos programų vedėjas ir vedėja susitiko su sekso reikmenų parduotuvės vadybininke. Į vedėjo vyro klausimą „Ar daug moterų perka vyrams sekso lėls?“ vadybininkė atsakė, kad tokio atvejo parduotuvėj dar nebuvo. „O ar daug vyru perka moterims vibratorius?“. „Dažnai“, atsakė vadybininkė.

Ir vyrams, ir moterims, atėjusiems į konsultaciją dažnai būna sunku prisipažinti, kad jie masturbuojasi. Todėl aš, pastebėjęs šią problemą, dažniausiai ją sprendžiu paaiškindamas tik bendrą masturbacijos sąvoką ir jos pasekmes. Stengiuosi nemoralizuoti, o pateikti informaciją, kad patys suvoktų jos žalą. _monės, sužinoję apie masturbacijos pasekmes, dažniausiai labai greitai atsikrato šios ydos, o svarbiausia- sugeba paaiškinti tai savo šeimos nariams.

Striptizo šokėjai taip pat įsukti į šį ratą. Nesmerkiu šio apgailėtino žmogaus pasirinkimo. Toks laikinas pragyvenimo šaltinis gali sužaloti žmogaus ateitį ir pakenkti jo vaikams, anūkams ir tolimesniems palikuonims, jeigu jų dar išvis sugebės turėti. Išeitis tik viena. Gerai įsigilinus ir suvokus dvasinių ir fizinių dėsnių tarpusavio harmonijos saveiką, kuo greičiau keisti gyvenimo būdą. Visatos dėsnių nežinojimas gyvenimo klaidų pasekmių nesumažina. Pavėluotas suvokimas nebegali sugrąžinti žmogui jo praradimų.

Konsultuodamas tėvus, besikreipiančius dėl savo sergančių tariamai nepagydomomis ligomis vaikų, pastebėjau, kad dažna vaiku imuninės sistemos nusilpimo priežastis- masturbacija. Gydytojų pastangos pagydyti paauglė dažnai būna bevaisės, arba tik laikinai pagerina sveikatos būklę. Daugelis paauglių nebegali mokytis , o užaugę- savarankiškai gyventi visavertį gyvenimą.

Tėvai ir mokytojai negali suprasti, kodėl smuko vaikų pažangumas, kodėl jų niekas nebedomina, kodėl jie taip pasikeitė.

Vienoje paskaitoje gydytoja prisipažino, kad ji vyrams ir moterims rekomenduoja masturbuotis, nes, pasak jos, labai pagerėja kraujo apytaka. Deja, laikinas pagerėjimas ateityje gali sukelti daug problemų ne tik sau, bet ir savo palikuonims.

Prisiminkime Kristaus žodžius: „o nuo patsukūrimo pradžios Dievas sukūrė juos kaip vyrą ir moterį. Štai kodėl vyras paliks tėvą ir motiną ir glausis prie žmonos, ir du taps vienu kūnu. Taigi jie nebe du, o vienas kūnas. Ką Dievas sujungė, žmogus te neperskiria“. Nepamirškime, kad šis jungtis įvyksta ne tik tiesioginio, bet ir masturbacinio lytinio akto metu.

Merginos ir moterims patarčiai nesirengti seksualiai iššaukiančiai, gundančiai, o apsinuoginus nesirodyti viešose vietose. Aiškiau tariant, negundyti vyrų, nekurstyti aistrų, nes nežinai, ką sugundysi, ko sieks sugundytasis ir kuo tas gali pasibaigti.

Jeigu moterys žinotų gundymo pasekmes, jos niekuomet viešai nedemonstruotų intymaus spindesio, o užsidengų jį kuklumo skraiste.

Jeigu vyrai žinotų, kas slypi prostitutėje, striptizo šokėjoje, laisvo elgesio moteryje ir kokios galimos paleistuvystės ir masturbacijios pasekmės, jiems iš siaubo dingtų erekcija.

Žmogaus kuklumas ir stipri Dievo palaimos dasinė šviesa (1 pav dešinėje) yra geriausia apsauga nuo dvasinio įsiskverbimo į jo dvasinę ir fizinę asmenybę. Priimkime ir naudokimės šia Dievo dovana. Neatstumkime jos! ”

<…>

Ištrauka iš Jono Markūno knygos “Žmogaus gyvenimo nesėkmių bei ligų priežastys ir galimybės jų išvengti” knygos 159 – 162 pusl. Skyrius “Masturbacija” 

Paskaita šiek tiek smulkiau kalba apie galvos smegenų veiklą, bei kas vyksta lytinio akto metu..  nuo 47 min https://soundcloud.com/167/jonas-markunas-gyvenimo

Taip pat labai rekomenduoju perskaityti apie abortus – https://evaldas-palskys.lt/abortu-zala/

Norint suprasti ištraukoje dėstomas mintis rekomenduoju perskaityti ir įsigilinti į visą knygą. Suprantu, jog daugeliui informacija gali sukelti įvairių emocijų, tikiuosi pažvelgsite į tai su šypsena, tikrai nenorėjau nieko supykdyti ar nuliūdinti,- atsiprašau 🙂

Asmeniškai pats daugumos aprašomų dalykų anksčiau nesuvokiau, įsigilinus į knygoje pateiktą informaciją galimas teigiamas šalutinis poveikis- pagerėjusi sveikata, šiltesni santykiai su šeimos nariais, draugais, aplinkiniais, ramybė, pagerėjusi koncentraciją, produktyvumas, optimizmas…

Naudinga info Apie Telegoniją  http://www.sveikatosbankas.lt/sveikatos-bankas-/seksui-taip-/myl%C4%97jimasis-%20telegonija/

J. Markūno paskaitos norintiems smulkiau susipažinti su pateikta informacija

Dėsniai

Visavertės asmenybės kūrimas

Vaikai

Vertybės

Stresai

Jono Markūno “Satva” klubo ir paskaitų tikslas – pateikti informaciją, kaip išvengti PRAŽŪTINGŲ KLAIDŲ, BLOGO LIKIMO, o atsiradus problemoms ir sunkumams kaip visų geriausiai išsikapstyti. Kaip pradėti, pagimdyti ir užauginti sveikus likimu, gyvenimo sėkme apdovanotus vaikus, kurie rastų vietą gyvenime, darbe ar veikloje ir įneštų savo indėlį žmonijai. Kaip atkurti meilę, harmoniją šeimoje ir sveikatą išsaugoti. Prisiminkime, kad fizinė žmogaus sveikata pirmiausia priklauso nuo jo psichologinės, emocinės dvasinės būsenos. Klubo Satva surinkta ir pateikta išmintis – puiki, naudinga ir labai reikalinga būtent šiuo laikotarpiu ir labiausiai JAUNIEMS. Jei jums įdomu, o ypač, jei turite gyvenimo bei sveikatos problemų ir norite iš jų išsivaduoti ARBA problemų turi artimieji o gal JŪS su artimaisiais Vilniaus sveikuolių klubo „SATVA” prezidentas Jonas Markūnas kviečia dalyvauti klubo veikloje ar paskaitose 

Facebook grupėje JONAS MARKŪNAS ir SATVA SVEIKUOLIAI (SVEIKATA, IŠMINTIS, TOBULĖJIMAS..)

Knyga audio http://www.mediafire.com/download/qdtpg235cf971an/KNYGA.zip

6 Replies to “Masturbacijos poveikis žmogui Kokios gali laukti pasekmės?”

 1. Skirmantas says:

  Čia gerulis.

  1. Evaldas says:

   Dėkui, suprantu, kad daugeliui informacija atrodo nepagrįsta ir gali sukelti šypseną, tačiau kiekvienas galime pasigilinti plačiau…
   vėliau įkelsiu žmonių istorijų iš knygos kaip tam tikrų dėsnių nežinojimas gali pakenkti žmogaus psichikai ir sveikatai
   Yra audio paskaita iš 2011 09 17 pokalbio žinių radijuje
   https://soundcloud.com/imprimatur12/jonas-markunas-lytine-branda
   https://soundcloud.com/tadasgrazulis/2011-09-17-jonas-markunas

 2. Kokių tik argumentų neprisigalvosi, norėdamas pateisinti savo norą viską aplink sureguliuoti pagal savo vadinamąjį dorovinį supratimą.

  1. Evaldas says:

   Argumentai ne mano, žmogus apie 30 metų tyrinėja ir padeda žmonėms kiekvieną dieną, knygoje dalinasi dėsningumų įžvalgomis:) kiekvienas turime laisvą valią rinktis kaip elgtis ir kokią informaciją priimti o kokia ne; akivaizdu, kad bet koks veiksmas turi savo pasekmes, todėl geriau žinoti kas vykstą tam tikrų procesų metu ir kas bus po to…

 3. jspzfoqj says:

  Kokie argumentai? Nerandu jokių argumentų.

  1. Evaldas says:

   Sveiki, papildžiau tekstą knygoje pateiktomis istorijomis iš autoriaus darbo praktikos. Juose viskas gan akivaizdžiai atskleista. Pamėginkite perskaityti dar kartą. Pagrindinis argumentas, jog kenkia sveikatai, o pasekmės pasireiškia nebūtinai iš karto. Autorius knygos pradžioje mini, jog istorijos pateiktos knygoje yra neišgalvotos, nors ir aprašytos tik kelios iš daugelio, jos kartojasi dėsningai su visais pacientais. Jeigu turite kokių klausimų, lauksiu 🙂
   Pagarbiai Evaldas

Palikti komentarą