Filosofija. Psichologija. Sveikata | Šventraščiai

Nepalankūs sveikatai ir visuomenei elgesio įpročiai

Nepalankūs sveikatai ir visuomenei elgesio įpročiai

11 Nuodėmingų veiklų pagal Bhaktivinoda Thakurą

Bhaktivinoda Thakura

1) Smurtas

• Prieš žmones
• Prieš gyvūnus
• Prieš Dievą

2) Šiurkštumas smurtas

• Prieš žmones
• Prieš gyvūnus

3) Dviveidiškumas (apsimestinis nenuoširdus bendravimas)

4) Iliuzija

• Svaigalų naudojimas (alkoholis, tabakas ir narkotikai)

• Nesugebėjimas atsispirti šešiems vidiniams priešams

 geismas
 pyktis (nepatenkinti troškimai iššaukia pyktį)
 godumas
 puikybė ( išdidumas )
 saviapgaulė
 ir pavydas (pavydas kitų laimės arba to kas mums nepriklauso)

• Ateizmas (abejonės ar nepripažinimas Dievo egzistavimo)
• Tinginystė

5) Apgaulė

• melas
• veidmainystė
• dirbtinumas, apsimeteliškumas
• ir šališkumas

6) Nepagarba vyresniesiems

• tėvams
• mokytojams
• ir tiems, kurie užima aukštesnę poziciją

7) Geismas

• geismas pinigams
• moterims ar vyrams (priešingai lyčiai)
• statusui visuomenėje

8) Savanaudiškumas

Savanaudiškas noras pasiekti savo tikslą bet kokia kaina , net ir kitų sąskaita yra smerktinas . Jis generuoja šykštumą artimiesiems ir nenorą įsitraukti į labdaringą veiklą , nesantaiką , vagystes, nusivylimą , ambicijas , pavydą, smurtą, geismą ir išlaidumą. Kuo savanaudiškesnis žmogus , tuo daugiau žalos jis daro sau ir kitiems.

9) Išniekinimas (priklauso nuo vietos,laiko ir aplinkybių)

• Fizinio kūno (Kūno, rūbų bei namų švara)
• Subtilaus (būdami nešvarioje aplinkoje užsiteršiame)

10) Netinkamas elgesys

• Ignoruoti šventųjų mokymą
• Pataikauti užsieniečių manieroms/ madoms

11) Veikla nukreipta į destrukciją

• Trukdyti dorybingą ar palankią iniciatyvą ar veiklą
• Bandyti pasirodyti/ pasipuikuoti
• Platinti bedievystės idėjas prisidegiant religijos principais
• Karai
• Švaistymnas to kas mums duota Dievo

Bhaktivinoda_Thakura

Bhaktivinoda Thakura

 

Literatūra
http://www.nitaigauracandra.lt/lt,bhaktivinoda-thakura
http://goloka.name/11_principov_greha

11 Nuodėmingų veiklų rusiška lentelė

11 Nuodėmingų veiklų

 

Palikti komentarą