Filosofija. Psichologija. Sveikata | Šventraščiai

Nepalankūs sveikatai ir visuomenei elgesio įpročiai

Nepalankūs sveikatai ir visuomenei elgesio įpročiai

11 Nuodėmingų veiklų pagal Bhaktivinoda Thakurą

Bhaktivinoda Thakura

1) Smurtas

• Prieš žmones;
• Prieš gyvūnus;
• Prieš Dievą;

2) Šiurkštumas smurtas

• Prieš žmones;
• Prieš gyvūnus;

3) Dviveidiškumas (apsimestinis nenuoširdus bendravimas)

4) Iliuzija

• Svaigalų naudojimas (alkoholis, tabakas ir narkotikai);

• Nesugebėjimas atsispirti šešiems vidiniams priešams;

 geismas;
 pyktis (nepatenkinti troškimai iššaukia pyktį);
 godumas;
 puikybė (išdidumas);
 saviapgaulė;
 pavydas (pavydas kitų laimės arba to kas mums nepriklauso);

• Ateizmas (abejonės ar nepripažinimas Dievo egzistavimo);
• Tinginystė;

5) Apgaulė

• Melas;
• Veidmainystė;
• Dirbtinumas, apsimeteliškumas;
• Šališkumas;

6) Nepagarba vyresniesiems

• Tėvams;
• Mokytojams;
• Tiems, kurie užima aukštesnę poziciją;

7) Geismas

• Geismas pinigams;
• Moterims ar vyrams (priešingai lyčiai);
• Statusui visuomenėje;

8) Savanaudiškumas

Savanaudiškas noras pasiekti savo tikslą bet kokia kaina , net ir kitų sąskaita yra smerktinas. Jis generuoja šykštumą artimiesiems ir nenorą įsitraukti į labdaringą veiklą , nesantaiką , vagystes, nusivylimą , ambicijas , pavydą, smurtą, geismą ir išlaidumą. Kuo savanaudiškesnis žmogus , tuo daugiau žalos jis daro sau ir kitiems.

9) Išniekinimas (priklauso nuo vietos,laiko ir aplinkybių)

• Fizinio kūno (Kūno, rūbų bei namų švara);
• Subtilaus (būdami nešvarioje aplinkoje užsiteršiame);

10) Netinkamas elgesys

• Ignoruoti šventųjų mokymą;
• Pataikauti užsieniečių manieroms/ madoms;

11) Veikla nukreipta į destrukciją

• Trukdyti dorybingą ar palankią iniciatyvą ar veiklą;
• Bandyti pasirodyti/ pasipuikuoti;
• Platinti bedievystės idėjas prisidegiant religijos principais;
• Karai;
• Švaistymnas to kas mums duota Dievo;

Bhaktivinoda_Thakura

Bhaktivinoda Thakura

Literatūra
http://www.nitaigauracandra.lt/lt,bhaktivinoda-thakura
http://goloka.name/11_principov_greha

11 Nuodėmingų veiklų rusiška lentelė

11 Nuodėmingų veiklų

Palikti komentarą