Filosofija. Psichologija. Sveikata | Šventraščiai

Vaišnaviška malda Jaya Jaya Gadadhara Pandita Gosai bei Čaitanja Čaritamritos Antya 7 skyriaus tekstų 159- 169 lietuviški vertimai

Gadadharos Atėjimo Šventė

Vaišnaviška malda – Jaya Jaya Gadadhara Pandita Gosai.

Dalinuosi labai gražaus badžano (maldos), kurią teko prisiminti per Gadadharos atėjimo dieną lietuvišku vertimu. Taip pat palieku ir anglišką vertimą ar net kelis jo variantus, kuriuos pavyko rasti. Vertimas padaryti atsižvelgiant į tuos vertimus bei sanskrito tekstą.

Kam įrašas gali būti idomus?

  • Tie kurie nori sužinoti daugiau apie Dievą, nori pasiklausyti kaip praktikuoti bhakti jogą, kokia nuotaika ir kvalifikacija tam reikalinga?

Kam nevertėtų klausytis/ skaityti?

  • Tie kurie nusiteikę prieš Dievą ar yra kategoriškai ateistiškos mąstysenos;
  • Tie kurie nėra nieko girdėję apie Gaudija Vaišnavizmą/ Bhakti Jogą;
  • Tiems, kas puoselėja ar turi jautrią klausą, kurie negali pakęsti dainuojančių „pro šalį“ ar ne į ritmą geriau neklausyti audio įrašų…
Gadadharos atėjimo Šventė 4
Radharanės Pėdutės

Šis įrašas prasideda nuo Šri Šivanandos parašytos maldos „Jaya Jaya Gadadhara Pandita Gosai“. Badžanas labai gražus.

Pamenu trečiadienį, per Šri Gadadharos atėjimo dieną pasvajojau, jog reiktų kaip tai pašlovinti Šri Gadadharą Panditą… juk tokia ypatinga proga… buvo toks liūdesys ir klausimas kartu viduje: „kodėl užmirštamos kitų Panča Tattvos narių atėjimo dienos Lietuvoje…?“ Žodžiu, nepraėjus ir minutei paskambino Balarama, o kas sekė poto išgirsite įraše…

Pilną mini-programėlės įrašą įkėliau į youtube, jį galima paspaudus ant nuorodos (https://www.youtube.com/watch?v=OF-aSE4EDsw ). Šį kartą susitikimas yra Šri Gadadharos atėjimo dienos proga. Įraše Balarama žaismingai ir atvirai dalinasi savo įžvalgomis, dainuojame badžanus, skaitome jų vertimus.  Eiliškumas toks: Mangalaracana, Samsara, Šri Narisimha, Šri Guru Čarana Padma, Ohe Vaishnava Thakura, Jay Jay Gadadhara, Gauranga Bolite Habe, Jay Šri Krišna , Jay Šri Radha! Šis vakaras labai mielas buvo ir dėl žaismingos diskusijos „Ar reikia pamokslauti?“  visos mini programėlės metu. Idomu, jog kaip tik per Gadaharos atėjimą gvildenome šią temą. Aš kaip visuomet mėginau užimti kontrapoziciją (nors tai nebūtinai reiškia, jog taip galvoju), tad buvo dar nuotaikingiau.  Dar kart ačiū Balaramai už kantrybę 🙂 Įkvėpiantis jo ryžtas nepraleisti Šri Pandito gimtadienio (nors Balarama buvo po dviejų iš eilės pilnų darbo/ budėjimo dienų) paliks labai mielus įspudžius,- Ačiū Jam!

Per Šri Gadadharos atėjimo dieną taip pat skaitėme Čaitanja Čaritamritą. Deja, neįrašėme šios dalies. Žavus momentas buvo, jog iš visų ČČ knygų, išsirinkti ir atsiversti „atsitiktinai“ pavyko būtent tą dalį, kurį pasakojo apie Viešpaties Gaurangos ir Gadadharos nepaprastai žavius santykius. CC Antya 7 skyriaus 144- 173 tekstai Įsimintiniausių tekstų vertimus pateikiu po maldos vertimu šiame įraše. Jie padės dar giliau suprasti šios maldos prasmę ir nuotaiką.

(1)

jaya jaya Gadadhara pandita gosai, 

jara krpabale se caitanya guna gai

Visa šlovė, visa šlovė Šri Gadadharai Panditui, kurio malonės dėka mes galime apdainuoti Šri Čaitanjos savybes (šlovę);

All glories, all glories to Shri Gadadhara Pandit by Whose mercy we can sing Sri Caitanya’s glories.

(2)

heno se gauranga-candre jahara piriti

gadadhara  prananatha jahe lage khyati,

Jo meilė tokia didelė, kad Gauranga vadinamas kaip Gadadharos gyvenimas (Gadadharos Viešpats). Gadadharos gyvenimas yra Gauranga!

His love is such that Gauranga is celebrated as `Gadadhara’s prananatha’ (the Lord of Gadadhara). Aho! As Gadadhara’s life is Gauranga

(3)

gauragata prana prema ke bujhite pare

ksetra vasa, Krsna seva ja‘ra lagi chade

Kas gali suprasti tokią meilę? Kieno širdis yra iš vien su Gauranga? Gadadhara dėl Gaurangos priemė įžadą amžinai likti Purije ir tarnauti Šri Krišnai  Toata Gopinath šventykloje.

Who can understand the prema of he whose heart is one with Gauranga, for whom he take ksetra-vasa (vow to forever stay in the holy town of Puri) and his seva to Sri Krishna (at Tota Gopinatha); https://www.youtube.com/watch?v=hamqXYVcgr0

(4)

gadaiyra gauranga gaurangera gadadhara, 

sri rama janaki jeno eka kalevara

Gauranga priklauso Gadadharai, o Gadadhara priklauso gaurangai kaip kad Rama ir sita yra viena esybė.

Thus Gauranga belongs to Him, and He belongs to Gaura -as Rama and Sita are one body.

(5)

jeno eka prana radha vrndavana candra

teno gaura gadadhara premera taranga, 

Kaip kad Radha ir Vrindavan Čandra yra viena esybė,- taip ir sklindanti prema iš Gaura Gadadharos Juos sujungia.

And just as Radha and Vrndavana candra are one life – so do the waves of prema capsize from Gaura and Gadadhara’s lila (waves of prema flow between Gaura and Gadadhara).

(6)

kahe sivananda pahu jara anurage

syama tanu gauranga hoiya prema mage

Šrinivasa sako: Dėl stipraus prisirišimo (anuraga) Viešpats Krišna (Shyama) priėmęs auksinį pavidalą (Gauranga) dabar prašo premos.

Thus Sivananda says: `Krsna eagerly discards his syama body and becomes Gauranga simply to beg for Radharani’s prema!” („It is by his anuraga (that is , Shri Radha‘s deep attachment), that Syama- tanu (dark complexioned Krishna) has now become the golden Shri Gauranga, and is begging for that prema.“)

Gadadharos atėjimo Šventė 1
Gadadharos atėjimo Šventė 3

Čaitanja Čaritamritos 159- 169 Tekstai

Tekstas 159:

Po to kai pasakė tai, Gadadhara Panditas nuėjo prie Šri Čaitanjos Mahaprabhu ir griūdamas prie jo lotosinių pėdu verkė.

After saying this, Gadādhara Paṇḍita went to Śrī Caitanya Mahāprabhu and fell down crying at the lotus feet of the Lord.

Tekstas 160:

Šyptelėjęs, Viešpats jį padrąsino maloniais žodžiais, juos sakė taip kad ir kti esantys netoliese girdėtų.

Smiling slightly, the Lord embraced him and spoke sweet words so that others would also hear.

Tekstas 161:

„Aš norėjau tave paerzinti“ pasakė Viešpats, „bet tu nesusierzinai. Nors ir turėjai galimybę išlieti pykti, visgi tu išlikai tolerantiškas viskam.

“I wanted to agitate you,” the Lord said, “but you did not become agitated. Indeed, you could not say anything in anger. Instead, you tolerated everything.

Tekstas 162:

„Tavo protas nesunerimo dėl Mano triukų. Tikslaiu tariant tu išlikai susikoncentravęs ir paprastas. Taip tu Mane papirkai.“

“Your mind was not disturbed by My tricks. Rather, you stayed fixed in your simplicity. In this way you have purchased Me.”

Tekstas 163:

Niekas negali apibūdinti ekstatinės Gadadharos Panditos meilės. Todėl kitas vardas, kuriuo vadinamas Šri Čaitanja Mahaprabhu yra Gadadhara Prananatha, „gyvenimas ir siela Gadadharos Pandito“.

No one can describe the characteristics and ecstatic love of Gadādhara Paṇḍita. Therefore another name for Śrī Caitanya Mahāprabhu is Gadādhara-prāṇanātha, “the life and soul of Gadādhara Paṇḍita.”

Tekstas 169:

Čaitanjos Mahaprabhu lilos (žaidimai) yra labai gilūs. Kas gali juos suprast? Tik tas kuris turi tvirtą (nepajudinamą) tikėjimą, tik gilų atsidavimą Jo lotosinėms pėdoms turintis gali suprasti šiuos žaidimus (istorijas).

The pastimes of Śrī Caitanya Mahāprabhu are very deep. Who can understand them? Only one who has firm, deep devotion to His lotus feet can understand these pastimes.