Filosofija. Psichologija. Sveikata | Šventraščiai

Viską matyti iš Dievo pozicijos

Dievo Valia Dhirašanta įkvėpiančios istorijos

Viską matyti iš Dievo pozicijos

 
Dvasiniame gyvenime be galo svarbu viską matyti iš Dievo pozicijos. Mano dvasinis mokytojas sakydavo: „Turime stengtis ne patys pamatyti Dievą, bet elgtis taip, kad Dievas mus pamatytų“. Dažnai vadovaujamės savo pačių tiesos samprata ir nematome, kad mūsų kelyje į tobulumą svarbiausią vaidmenį atlieka Dievas. Kartais ne viskas sekasi kaip sviestu patepus, ir tenka patirti iššūkius, kurie moko mus nuolankumo.

Kartą, sudužus laivui, vienintelį išsigelbėjusį žmogų jūros bangos išmetė į mažą negyvenamą salą. Nelaimėlis karštligiškai meldėsi Dievui, prašydamas jį išgelbėti, ir kiekvieną dieną atidžiai stebėjo horizontą vildamasis sulaukti pagalbos, tačiau niekas nesirodė. Galiausiai visiškai išsekęs žmogelis iš jūros išplautų medžio nuolaužų susirentė mažą lūšną, kad galėtų pasislėpti nuo gamtos stichijų ir išsaugoti savo negausią mantą.
Vieną dieną jis išėjo ieškoti maisto, o grįžęs atgal nustėro – namelį ryjo liepsnos, o dūmai kilo iki pat dangaus. Įvyko tai, kas blogiausia, viskas buvo prarasta. Žmogų apėmė sielvartas, pyktis ir nusivilimas savo tikėjimu. „Dieve, kaip tu galėjai šitaip su manimi pasielgti?“ – raudojo jis.

Kitą dieną, anksti ryte, jį pažadino kažkos triukšmas. Prie salos artinosi laivas! Jis atvyko jo išgelbėti! „Iš kur sužinojote, kad aš čia?“ – savo gelbėtojų paklausė suvargęs vyras.
„Pamatėme tavo dūmų signalą,“ – atsakė jie.

Kai užgriūva sunkumai, nesunku pasiduoti slogiai nuotaikai, tačiau nenuleiskime rankų, nes Dievas veikia mūsų gyvenime… netgi skausmuose ir kančioje… visuomet laukia dovana!

Tai suvokimo klausimas. Gali atrodyti, kad debesys dengia saulę, bet iš tikrųjų jie dengia žmonių, stovinčių ant žemės, akis. Jei sėsime į lėktuvą ir pakilsime virš debesų, saulę matysime be jokių kliūčių. Panašiai, nors majos uždanga nepaprastai galinga, Krišna Bhagavad-gitoje (7.14) sako: „Sunku nugalėti šią dievišką Mano energiją, kurią sudaro trys materialios gamtos gunos, bet lengvai ją įveikia tie, kurie atsidavė Man.“

Prisiminkite tai, kuomet atrodys, kad jūsų maža trobelė tuoj supleškės iki pamatų. Gal čia tiesiog dūmų signalas, iššaukiantis Dievo malonę.

http://dhirasantagoswami.com/

Palikti komentarą