Filosofija. Psichologija. Sveikata | Šventraščiai

Malda šlovinanti Viešpatį Nitjanandą

Malda Nitjanandai

Malda šlovinanti Viešpatį Nitjanandą Akrodha paramānanda
„Aukščiausioji Palaima, kuri niekada nepyksta“
Iš Locana Dāsa Ṭhākuro „Caitanya Maṅgala“


akrodha paramānanda nityānanda rāy

abhimāna śūnya nitāi nagare beḍāy (1)

1) Taurusis Viešpats Nityānanda Rāy niekada nepyksta, nes Jis yra įsikūnijusi aukščiausia transcendentinė palaima. Neturėdamas netikro ego sampratos, Nitai klaidžioja apie miestą.


adhama patita jīver dvāre dvāre giyā

hari-nāma mahā-mantra deno bilāiyā (2)

2) Eidamas nuo durų prie durų į labiausiai puolusių ir apgailėtinų sielų namus, Jis nemokamai dalija Hari-nāma mahā-mantros dovaną.


jāre dekhe tāre kohe dante tṛṇa dhori’

āmāre kiniyā loho bhajo gaura-hari (3)

3) Pamatęs bet ką, Jis sušunka, laikydamas tarp dantų šiaudų kuokštą: „Prašau, nupirk mane, garbindamas Gaurahari!“


eto boli’ nityānanda bhūme gaḍi jāy

sonāra parvata jeno dhūlāte loṭāy (4)

4) Sakydamas tai, Nityānanda Prabhu voliojasi ant žemės, ir atrodo kaip besivartantis dulkėse auksinis kalnas.


heno avatāre jār rati nā janmilo

locan bole sei pāpī elo ār gelo (5)

5) Locana Dāsa sako: „Kas nepažadino savo meilės šiam avatārui, toks
nuodėmingas žmogus tiesiog ateina ir išeina veltui besikartojančių gimimų ir mirčių rate.“

Vertimas anglų kalba

1) The noble Lord Nityananda is never angry, for He is the personification of supreme transcendental bliss. Devoid of any concept of false ego, Nitai wanders about the town.

2) Going from door to door in the residences of the most fallen and wretched souls, He freely distributes the gift of the Hari-nama mahamantra.

3) He exclaims to whomever he sees while holding straw between his teeth, “Please purchase me by worshipping Gaurahari!”

4) Saying thus, Nityananda Prabhu rolls about on the ground, appearing like a golden mountain tumbling in the dust.

5) Locana Dasa Thakura says, “Whoever has not experienced the awakening of affection for such an avatara as this, that sinful person simply comes and goes uselessly in the cycle of repeated birth and death.”