Filosofija. Psichologija. Sveikata | Šventraščiai

Dvasinio tobulėjimo ženklai (Satja Narajana das Babadži)

Satja Narajana Das Babadži

Satja Narajana Das Babadži (Šri Haridasa Šastri Maharadžo mokinys) atsakydamas į klausimą dalinasi įžvalgomis, kurios gali padėti suprasti kiek patobulėjome dvasiškai.

Dvasinio tobulėjimo ženklai

Klausimas. Kaip žinoti, jog dvasiškai tobulėjame?

Atsakymas. Jus galite žinoti, jog dvasiškai tobulėjate, kai pas jus stiprėja  šios savybės:

 1. Protas išlieka susikoncentravęs į gurų, į Krišną ir į tarnystę.
 2. Protas nenuklysta į materialius dalykus.
 3. Jus nejaučiate pavydo ar priešiškumo kitiems atsidavusiems, taip pat pas jus dingsta noras kalbėti apie kasdienius/ buitinius dalykus (sanskrito kalboje yra žodis pradžalpa).
 4. Jus nebeturite noro tenkinti jusles, vietoj to džiaugiatės galėdami atlikti atsidavimo tarnystę.
 5. Jus jau negalite švaistyti laiko veiklai, kuri nesusijusi su atsidavimo tarnyste; Tam tiesiog nėra skonio.
 6. Ypatingas potraukis atsiranda tarnystei, ypač šventų Vardų kartojimui; Jų norisi sukartoti vis daugiau ir daugiau.
 7. Jus nejaučiate, jog tarnystė yra pareiga, kurią reikia atlikti, kuriai pasibaigus atsiranda palengvėjimas („kad pagaliau tarnystė baigėsi“). Priešingai jus jaučiatės laimingi tiesiog atlikdami ją (galėdami pasitarnauti).

Apibendrinant galima pasakyti, kad kuo labiau jums patinka atsidavimo tarnystės veikla ir kuo labiau pas jus dingsta skonis su atsidavimu nesusijusiai veiklai bei bendravimui,- tuo labiau jus progresuojate.

Signs of Advancement

Question: How can we know that we are making spiritual progress?

Answer:  You can know that you are progressing if the following qualities develop:

 1. Your mind remains focused on guru, on Kṛṣṇa, and on service.
 2. It does not deviate to material things.
 3. You don’t feel envy or hatred toward other devotees, and you don’t take interest in mundane talks.
 4. You don’t have the desire for sense pleasure, but you relish in engaging in devotional service.
 5. You do not like to waste time in non-devotional activities but you lose taste in them.
 6. You relish doing seva, especially chanting, more and more.
 7. You do not feel that sevā is a duty that ought to be done and you do not feel a sense of relief once you have completed it. Rather, you feel happy while doing it.

In summary, the more you like doing devotional activities and the more you lose the taste for non-devotional activities and association, the more you have advanced.

ŠRI HARIDASA ŠASTRI MAHARADŽAS ir Satja Narajana das Babadži (dešinėje)
ŠRI HARIDASA ŠASTRI MAHARADŽAS ir Satja Narajana das Babadži (dešinėje)