Filosofija. Psichologija. Sveikata | Šventraščiai

Trūkumų matymas ir kritika (ištrauka iš Premanandos paskaitos)

Trūkumų matymas ir kritika,- ištrauka iš Šri Hita Premananda Govinda Šaran Mahadžo paskaitos “Kaip suvirškinti savo bhadžaną”

<…>

“Jeigu norite jog jūsų bhadžanas (dvasinė praktika) pasiektų tobulumą stenkitės niekuomet nematyti/ nepastebėti/ neakcentuoti vaišnavuose trūkumų… nesvarbu koks geras praktikuojantysis jus bebūtumėte ir kokią gerą beturėtumėte sadhaną. Jeigu jus matote kituose trūkumus, koncentruojatės į juos, aptarinėjate ar net klausotės apie tuos trūkumus, tuomet negalėsite atlikti bhadžano (aplinkybės susiklostys taip kad turėsite sunkumų norėdami tęsti dvasinę praktiką). Tai labai didelė aparadha (nuodemė- nusižengimas), kuri gali sunaikinti sukritį (dvasinės praktikos vaisius/ rezultatus), kurią kaupėme daugybę gyvenimų… visą tai gali būti sunaikinta vos per kelias sekundes.

Todėl tam kad galėtume suvirškinti savo bhadžaną turėtume nesikoncentruoti į trūkumus vaišnavų, neklausyti nindos (įžedžiančių kalbų apie kitus), ir aišku pačiam nekalbėti blogai apie kitus.

3 svarbiausi dalykai:

  1. Pačiam nekalbėti, neaptarinėti žodžiais kitų trūkumų;
  2. Nematyti  trūkumų (jeigu matome tai stengtis nesikoncentruoti/ nemedituoti į tuos trūkumus);
  3. Neklausyti apie kitų trūkumus.

Kai matome save gersnį už kitus yra netobulo bhadžano pasekmė, tai netikro ego pasireiškimas.

Atliekant bhadžaną iškyla abhimana (netikras ego). Požymiai tokio netikro ego yra kai mes pavyzdžiui matome tam tikrą sadhaką ir jame įžvelgiame trūkumus… Tuomet sakome: pasižiūrėkite į jį, jis lyg ir sadhu bet turi šiuos ir šiuos trūkumus / savybes… (o aš va taip ir taip elgiuosi…  t.y. aš geresnis… mano elgesys normalus, o jo yra nenormalus). Tai ir yra abhimanos požymis, kai save matome geresnį už kitus sadhakas.

Kai bhadžanas suvirškintas pasireiškia tokios savybės kaip: nuolankumas, pagarba kitiems, nesiekimas pagarbos sau, nenoras kad tave girtų. T.y jeigu mes norime, kad mus pripažintų/ gerbtų, tai yra rimtas požymis, jog mūsų bhadžanas nėra suvirškintas. Tai labai dideli nuodai kuriuos dažnas laiko laime.

Ir priešingai, jeigu mus įžeidžia, o mes išliekame nuolankūs, tai geras ženklas. Jeigu save laikome geresniu už kitus, tai reiškia, jog einame netinkamu keliu ir nepasieksime tobulumo iš savo dvasinės praktikos (bhadžano).

Jeigu galvojame, jog esame geresni už kitus tuomet neįmanoma nematyti trūkumų. Sadhaka/ upasaka (praktikuojantysis) visuomet turėtų būti toje būsenoje kai nemato trūkumų kituose. Jis turėtų nesikoncentruoti į kitų trūkumus (adoša; (doša-trūkumas)). Savo trūkumus (došas), priešingai reiktų kruopščiai tyrinėti, ieškoti jų ir stengtis atsikratyti.”

Hita Premananda Govinda Šaran Mahadžo trumpa biografija anglų kalba https://vrindavanrasmahima.com/about/about-shri-hit-premanand-govind-sharan-maharaj-ji/

Premananda Maharajas