Filosofija. Psichologija. Sveikata | Šventraščiai

Pažiūrėk mano drauge, koks nenusakomas grožis! dekho mai sundarata ki siva Šri Hit Čaurasi (52-oji malda)

Šri Hit Čaurasi,- Šri Hita Harivanšo Mahaprabhu poezijos/ maldų rinkinys. Šią knygą sudaro 84 eiliuoti tekstai.Šią ypatingą dieną (Akšaja Tritja) dalinuosi 52-ojo himno apie transcendentinę meilę lietuvišku vertimu! Jay Vrindavan! Jay Harivanš!

Verčiau remdamasis Hari-Radhacharan das (https://sriharivansh.wordpress.com/sri-hit-chaurasi-84-songs-of-sri-harivansh-mahaprabhu/ (anglišką vertimą taip pat pridedu)) ir Pratibha Goswami (knygos: Hit Chaurasi- the 84 hymns of Divine Love) angliškais vertimais, bei sanskrito kalbos žodynu (https://sanskritdictionary.com/).

Pažiūrėk mano drauge, koks nenusakomas grožis! dekho mai sundarata ki siva Šri Hit Čaurasi (52-oji malda)

dekho māi sundaratā kī sīvā |

braja nava-taruni kadamba nāgarī nirasi karata adha grīvā | | (1)

Pažiūrėk mano drauge, koks nenusakomas grožis! Grupė gražiausių jaunų Vrajos mergelių nulenkia galvas kai pamato sumaniąją sovo Šeimininkę (Radhą).

“O see, my friend [māi], the utmost limits of beauty! The band of young Vraja damsels bow their heads when they behold the skilful lady [Radha].”

[Sri Hita Premananda Saranaji explains in one satsanga that the term ‘māi’ is a way of addressing a sakhi, a sahacari.]

jo kou koti kalapa lagi jīve rasana kotika pāve |

tau rucira badanāravinda kī sobha kahata na āve | | (2)

Jeigu kas nors gyventų 10 milijonų kalpų ir įgytų 10 milijonų liežuvių, net ir tuomet negalėtų žodžiais nusakyti to spindesio, kuris sklinda iš Radharanės veido, primenančio šviesų lotosą (badaravinda).

“If someone should live for ten million kalpas [ages], and attain ten million tongues, eventhen the radiance of that bright lotus face [badanāravinda] could not be put into words.”

devaloka bhuloka rasātala suni kavi kula mati dharaye |

sahaja mādhurī anga anga kī kahi kāsau patatariye | | (3)

Išgirdę apie Radhos grožį visa dinastija poetų iš devalokos, bhūlokos ir rasatalos (trijų pasaulių) išsigąsta, nes jų poetiniai sugebėjimai nepakankami apibūdinti Radharanę. Pasakyk, su kuo galėtų būti prilygintas natūralus jos kūno grožis?

“Hearing of it [Radha’s beauty], whole lineages of poets from devaloka,bhuloka and rasatala [the three worlds/triloka] become fearful in their minds[since their poetic skills are inadequate to describe her]. For say, with what could the natural sweetness of those various limbs be compared?”

hit harivansh pratāpa rupa guna bai bala syāma ujāgara |

jākī bhru bilāsa basa pasuriva dina bithakita rasa sāgara | | (4)

Hita Harivanšas sako: Krišna garsus savo spindesiu, nuostabiomis jaunatviškomis savybėmis bei išvaizda. Jam yra būdingas gyvybingumas ir jėga. Tačiau net šis rasos vandenynas (Krišna) nurimsta kai pamato Radharanę. Vienas Jos antakio žaismingas judesys pavergia Jį tarsi aukojamą gyvūnėlį.

“Hit Harivansh [says], for splendour, qualities of form, for youthful vigour and strength,Syama [Krsna] is celebrated; (Yet even) that ocean of rasa is ever stilled by the one whoseeyebrow-play has subjugated him like a sacrificial animal.

Hith Harivansh Mahaprabhu 2