Filosofija. Psichologija. Sveikata | Šventraščiai
Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Gaura Purnima-Viešpaties Čaitanjos Mahaprabhu Apsireiškimas 2018

2018/03/04 @ 11:30 - 18:30

Kviečiame ♥♥♥ į Viešpaties Čaitanjos Mahaprabhu Apsireiškimo Šventę, kuri įvyks 2018 kovo 4 dieną (sekmadienį) „Žemaitės verslo centre“ Žemaitės g. 21; Pradžia 12:00

Programoje:
♥ KIRTANAS
♥ Dievybių Maudymas (Ta padaryti galės visi apsirengę švariais vaišnaviškais rūbais, taip pat svarbu neveluoti 🙂 );
♥PASKAITA (Bhavananda Raja prabhu)
♥SPEKTAKLIS
♥ŠVENTINĖ ARATI (Dievybių sveikinimas bei kolektyvinis mantros giedojimas)
♥PRASADAS (Vegetariškos šventinės vaišės)

♥Taip pat Šventėje numatoma papildoma STAIGMENA 

Šventėje dalyvaus „Dvarakos“ ir Harinama Mandyro bhaktai ♥

♥Taip pat visus kviečiame su meile pagaminti Viešpačiui Čaitanjai patiekalą.
♥Tai išskirtinė proga kiekvienam nudžiuginti Viešpatį atnešant savo jau pagamintus saldžius rutuliukus, pyragus, įvairius kepinukus bei kitus patiekalus, turintys mažiau laiko gali pavaišinti Viešpatį vaisiais bei riešutais!
!Svarbu atkreipti dėmesį, jog gaminant reiktų nenaudoti smurtinės kilmės bei neišmanymo gunose esančių produktų, taip pat svogūnų, česnako, kefyro… Patiekalai bus siūlomi Viešpačiui prieš šventinį aratį paskaitos metu, tad atnešti reiktų iki to laiko. Esant klausimams dėl detalesnės informacijos kreipkitės 867764070

Būtų nuostabu, jeigu Šiais metais surinktume ne mažiau kaip 108 Jūsų kulinarinius kūrinius!

Už renginį atsidėkoti galėsite paaukodami renginio metu.♥

Norinčius prisidėti prie šventės rengimo aukomis, maloniai prašome paramą pervesti į vieną iš mūsų sąskaitų (mokėjimo paskirtyje nurodant ” Gaura Purnimos Šventei”) :

Vilniaus m. Krišnos sąmonės religinei bendruomenei
Swedbank banke LT177300010118511925
SEB banke LT107044060001303307
♥AČIŪ♥
Norintys prisidėti prie renginio savo kūryba, tarnyste, laiku ar idėjomis kreipkitės į Evaldą 867764070

HARĖ KRIŠNA HARĖ KRIŠNA KRIŠNA KRIŠNA HARĖ HARĖ HARĖ RAMA HARĖ RAMA RAMA RAMA HARĖ HARĖ

Vilniaus Šventyklos internetinis puslapis http://www.gauranga.lt/
Bei Facebook puslapyje https://www.facebook.com/gauranga.lt/

Mielieji, kaip žinote, artėja didžiausia metų šventė – GAURA PURNIMA – pačios moloningiausios Viešpaties inkarnacijos Čaitanjos Mahaprabhu apsireiškimo diena!!♥♥♥

♥VIEŠPATIES ČAITANJOS MISIJA♥

kali-yuge yuga-dharma——nämera pracära
tathi lägi’ péta-varëa caitanyävatära
Religinė praktika šiame amžiuje yra skleisti švento vardo šlovę. Vien todėl Viešpats įgavęs geltoną spalvą nužengė kaip Viešpats Čaitanja.
Tokiu būdu Viešpaties Čaitanjos atėjimo tikslas buvo duoti Kali jugos žmonėms juga dharmą – religiją, atitinkančią šį amžių.

Aš garbinu Viešpatį Hari, Gauračandrą, kuris moko mus šių dešimties teistinių principų:
1. Vedinė literatūra yra vienintelis žinių apie Absoliučią Tiesą šaltinis.
2. Hari (Krišna) yra Visagalis Aukščiausias Viešpats.
3. Krišna visuomet kupinas savo beribių galių.
4. Krišna yra rasos vandenynas.
5. Sielos yra Krišnos atsietosios dalys.
6. Tam tikros sielos pasinėrusios į Krišnos iliuzinę energiją.
7. Tam tikros sielos išsilaisvinusios iš Krišnos iliuzinės energijos.
8. Visa dvasinė ir materiali reiškinija tuo pat metu tapati ir skiriasi nuo Krišnos.
9. Tyra atsidavimo tarnystė yra vienintelė priemonė pasiekti galutinį gyvenimo tikslą.
10. Tyra meilė Dievui yra galutinis gyvenimo tikslas.

<<<<ENG>>>>

With Love , We invite to the Feast of Lord Caitanya Mahaprabhu Revelation, which will take place on 4 March 2018 (Sunday) in „Žemaitė Business Center“ Žemaitės g. 21; Starts from 12:00
PROGRAM:
♥Bathing Deities (Will be able to do that everyone dressed in clean Vaishnava clothes);
♥LECTURE (Bhavananda Raja Prabhu)
♥THE HOLY ARATI AND KIRTAN (Greeting Deities and Collective Singing of the Mantra)
♥PRASAD (Vegetarian Festivities)
♥Performances
♥A surprises
The festival will be attended by the devotees of „Dvaraka“ and Harinama Mandyr

♥ Also, invite all to make to Lord Caitanya Mahaprabhu some food dish.
♥ This is an exceptional occasion for everyone to please the Lord by bringing their already made sweet beads, pastries, various baked goods and other dishes, who have less time – can bring fruits and nuts!
It is important to note that it is not allowed use the products of violent origin (tamma guna), as well as onions, garlic, kefir in the manufacture … Dishes will be offered to the Lord before the festive arts during the lecture, so it is necessary to bring it up to that time. For questions on more details, please contact 867764070

You can donate for the event during the event.
If you would like to contribute to the the celebration, we kindly ask you to transfer the support to one of our accounts (in the payment order indicating “Gaura Purnimų šventė”);
Vilnius City Krishna Consciousness Religious Community
Swedbank Bank LT177300010118511925
SEB banka LT107044060001303307
If you want to contribute to the event with your work, service, time or ideas, contact Evaldas +37067764070

On the date of A.D. 1486, on the full moon evening of the month of Phalguna, during the constellation of simha-lagna, Lord Caitanya Mahaprabhu appeared as the son of Sri Sacidevi and Jagannatha Misra. After hearing of the birth of Caitanya Mahaprabhu, learned scholars and brahmanas, bringing many gifts, came to see the newly born baby. Nilambara Cakravarti, who was a great astrologer, immediately prepared a horoscope, and by astrological calculation he saw that the child was a great personality. C.C. Adi Lila Ch. 13
Happy Gaura-Purnima… Stay blessed 🙇
Gaura-purnima is a Vaisnava festival that celebrating the birth of the saint Chaitanya Mahaprabhu (1486–1534), who founded Gaudiya Vaishnavism. It occurs on the Purnima (Full moon day) in the Hindu month Phalguna, usually falling in March or April. Gaura Purnima means “Golden Full Moon”, a reference to Chaitanya.

HARE KRISHNA HARE KRISHNA
KRISHNA KRISHNA HARE HARE
HARE RAMA HARE RAMA
RAMA RAMA HARE HARE

Gaura-Purnima
Gaura-purnima is a Vaisnava festival that celebrating the birth of the saint Chaitanya Mahaprabhu (1486–1534), who founded Gaudiya Vaishnavism. It occurs on the Purnima (Full moon day) in the Hindu month Phalguna, usually falling in March or April. Gaura Purnima means “Golden Full Moon”, a reference to Chaitanya. His followers spend this festival fasting and chanting congregationally, then at moonrise a feast is enjoyed by all. This festival is celebrated by Gaudiya Vaishnavas as part of Nabadwip-mandala Parikrama.
Chaitanya Mahaprabhu
Chaitanya is sometimes referred to by the names Gauranga or Gaura due to his fair complexion, and Nimai due to his being born underneath a Neem tree. The name Chaitanya Mahaprabhu means – Chaitanya means ‘”living force”; Maha means “Great” and Prabhu means “Lord” or “Master”. He was the proponent for the Vaishnava school of Bhakti yoga (meaning loving devotion to God), based on Bhagavata Purana and Bhagavad Gita. Of various incarnations of Vishnu, he is revered as Krishna, popularised the chanting of the Hare Krishna mantra and composed the Siksastakam (eight devotional prayers) in Sanskrit. His followers, Gaudiya Vaishnavas, revere him as a Krishna with the mood and complexion of his source of inspiration Radha.
Teachings by Chaitanya Mahaprabhu
Chaitanya Mahaprabhu has left one written record in Sanskrit called Siksastakam. Chaitanya’s epistemological, theological and ontological teachings are summarised as ten roots or maxims (dasa mula). The statements of amnaya (scripture) are the chief proof. By these statements the following ten topics are taught.
1. Krishna is the Supreme Absolute Truth.
2. Krishna is endowed with all energies.
3. Krishna is the ocean of rasa (theology).
4. The jivas (individual souls) are all separated parts of the Lord.
5. In bound state the jivas are under the influence of matter, due to their tatastha nature.
6. In the liberated state the jivas are free from the influence of matter, due to their tatastha nature.
7. The jivas and the material world are both different from and identical to the Lord.
8. Pure devotion is the practice of the jivas.
9. Pure love of Krishna is the ultimate goal.
10. Krishna is the only lovable blessing to be received.

<<<<RU>>>>

С любовью ♥, мы приглашаем вас на праздник Господа Чайтаньи Махапрабху, который состоится 4 марта 2018 года (воскресенье) в бизнес-центре Жемайтес Žemaitės g. 21; Главная 12:00
В программе:
♥Купание Божеств (сможет сделать всех одетыми в чистый одеждoй);
♥ЛЕКЦИЯ (Бхавананда Раджа Прабху)
♥СВЯТАЯ АРАТИ И КИРТАНА (Приветственные божества и коллективное пение мантры)
♥Прасад (Вегетарианские праздники)
В фестивале примут участие преданные „Двараки“ и Харинама Мэндиро
Вы можете пожертвовать на мероприятие во время мероприятия.
Если вы хотите внести свой вклад в жертву праздника, просим вас передать поддержку одному из наших счетов (в платежном поручении с указанием «Gaura Purnimos šventė»):
Чайта́нья Махапрабху́ (бенг. চৈতন্য মহাপ্রভূ, Caitanya Mahāprabhu 18 февраля 1486, Маяпур, Бенгалия — 1534 Пури, Орисса) — основоположник гаудия-вайшнавской традиции индуизма, где он рассматривается как особое воплощение Радхии Кришны в одном лице — Кришна в умонастроении Радхи, явившийся с целью постичь всю силу её любовной преданности к себе и дать всем людям чистую любовь к Богу. По мнению последователей, приход Чайтаньи был предсказан в Ведах и Пуранах В других традициях индуизма Чайтанья почитается как святой вайшнавский аскет-монах и религиозный реформатор в Бенгалии XVI века
Чайтанья выступил продолжателем вайшнавского направления в веданте. Он основал новую ведантическую школу ачинтья-бхеда-абхеда, ставшую базой для гаудия-вайшнавского богословия. Согласно учению Чайтаньи, «между индивидуальными душами (джива) и Брахманом существует одновременно единство и различие». Основываясь на философии «Бхагавата-пураны» и «Бхагавад-гиты», Чайтанья проповедовал бхакти-йогу (йогу любви и преданности Богу) и установил первостепенную важность поклонения Радхе-Кришне. Чайтанья сделал основой духовной практики сопровождающееся танцами публичное пение (санкиртана) мантры «Харе Кришна» и других гимнов и мантр. Многократное повторение имён Бога Чайтанья объявил «важнее любых теологических упражнений»
Чайтанья родился под деревом ним и поэтому его называют Нима́й. Другое имя Чайтаньи, Га́ура (или Гауранга), в переводе с санскрита означает «золотистый» и было дано ему потому, что его кожа была золотистого цвета.

Details

Date:
2018/03/04
Time:
11:30 - 18:30
Event Tags:
Website:
https://www.facebook.com/events/413441042411121

Organizer

Evaldas
Phone:
867764070
Email:
evaldas.palskys@gmail.com
View Organizer Website

Venue

Žemaitės g 21
Vilnius, Lithuania
+ Google Map
Phone:
+37067764070