2021 metų Vaišnaviškos Šventės (nuo vasario mėnesio)

2021 metų Vaišnaviškos Šventės

2021 metų Vaišnaviškos Šventės Vasario 2 diena (antradienis) +Śrī Bhakti Vaibhava Purī Gosvāmī Mahārājo atėjimo diena. Vasario 11 diena (ketvirtadienis) Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārājo atėjimo diena (jubiliejus 🙂 ). Vasario 16 diena (antradienis) +Vasanta pañcamī, +Sarasvatī-pūjā, +Śrīmatī Viṣṇupriya-devī +Śrī Puṇḍarīka Vidyānidhi Atėjimas +Śrīla Raghunātha dāsa Gosvāmī atėjimas. Vasario 18 diena (ketvirtadienis) +Maha-viṣṇu-avatāra Śrī […]

Continue reading